There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

Vīzas noformēšana uz Krieviju LR un ES pilsoņiem

 9 d.d.3-4 d.d.


Tūrisms (30 d.)

75 EUR

118 EUR

Komercvīza, vienkārtēja (3 mēn.)

92 EUR

135 EUR

Komercvīza, divkārtēja (3 mēn.)
(Obligāti nepieciešama iepriekšējā vīza, kas gatavota un izlietota kalendāra gada laikā)

92 EUR

135 EUR

Komercvīza, daudzkārtēja (12 mēn.)
27 k.d.+9.d.d.
Komercvīza, daudzkārtēja (12 mēn.)
17 k.d.+9.d.d.

143EUR

158EUR

185EUR

200EUR

Komercvīza, daudzkārtēja (12 mēn.)
(Obligāti nepieciešama iepriekšēja vīza, kas gatavota un izlietota kalendāra gada laikā)

115 EUR

 -

Komercvīza, daudzkārtēja (2 gadi)
(Obligāti nepieciešamas 2 iepriekšējas vīza, kas gatavotas un izlietotas kalendāra gada laikā)

174 EUR

 

Komercvīza, dauzkārtēja (12 mēn.) ar klienta ielugūmu 

73 EUR

 -

Tranzīts (vien. un daudzkārtējs)

71 EUR

118 EUR

Vīzas noformēšanas laiks ir 1-2, 3-4 vai 8-9 darba dienas, neieskaitot dokumentu nodošanas dienu.

 

Nepieciešamie dokumenti vīzas saņemšanai:


- viena krāsaina fotogrāfija ne vecāka par 3 mēnešiem, (izmēri 3.5cm x 4.5cm)

- pase (pasē jābūt ne māzāk par 2-3 brīvām vīzas lapām, pases derīguma termiņam jābūt ne mazākam par 3 mēnešiem pēc vīzas beigšanās)
- medicīniskā apdrošināšana (noformējam paši)

Nepieciešamie dokumenti vīzas saņemšanai autovadītājiem:

- iepriekšējas vīzas kopija+spiedogu lpp. kopija

- pase

- autovadītāja apliecības kopija

- viena krāsaina fotogrāfija ne vecāka par 3 mēnešiem, (izmēri 3.5cm x 4.5cm)

- transporta reģ.apliecības kopija

- firmas blanka (paraksts un zīmogs)

Svarīgi!  Ar 2010. gada 1.novembri ceļošanai ārpus Šengenas zonas vairs nebūs derīgas tās Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas tika izsniegtas ar derīguma termiņu uz 50 gadiem.

Svarīgi!  Pasei jābūt derīgai vismaz sešus mēnešus pēc vīzas termiņa beigām un pasē jābūt vismaz divām brīvām lappusēm!

1) papildus nepieciešams:

dokuments, kas apstiprina maršrutu uz galamērķi un atpakaļ (piem: Rīga – Maskava – Kijeva, Kijeva – Maskava Rīga); 
gadījumā, ja tranzīts ar auto, nepieciešams iesniegt sekojošo informāciju: brauciena galamērķa valsts, auto modelis, auto numurs, tehniskās pases numurs, robežpunktu nosaukumi iebraucot Krievijā no Latvijas un izbraucot no Krievijas uz galamērķa valsti, aptuvena maršruta kustība, maršruta kopējāis garums pa Krievijas teritoriju.

2) ielūguma noformēšanai nepieciešama sekojošā informācija:

darba vieta - uzrādīt pilno uzņēmuma nosaukumu, adresi un ieņemamo amatu; 
kvalitatīva pases kopija; 
pases sērija;
dzimšanas vieta (valsts, pilsēta); 
dzīves vieta Latvijā; 
apmeklējamās pilsētas.

Papildus informācija:

- Konsulāras nodevas izmaiņu gadījumā, cenas var mainīties!
- Konsulāra nodaļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tāda laika perioda garumā, kurš tiks atzīts par nepieciešamu. 
- Vīzas noformēšanā var būt atsacīta, gadījumā, ja iesniedzēja iebraukšana valstī tiks uzskatīta par nevēlamu.
- Gadījumā ja vīzas noformēšana tika atteikta, iekasētā konsulāra nodeva par vīzu netiek atgriezta un atteikuma iemesls netiek paskaidrots.
- Pēc nepieciešamības Konsulāra nodaļa var pieprasīt papildus dokumentus.


Jaunumi par Latvijas nepilsoņu braucieniem uz Krieviju: http://www.latvia.mid.ru/news/ru/08_019.html