There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

Vīzas noformēšana uz Baltkrieviju

 5 d.d.2. d.d.


Viesu vienkārtēja (30 d.)

40 EUR

65 EUR

Viesu divkārtēja (30 d.)

48 EUR

75 EUR

Viesu daudzkārtēja (30 d.)

77 EUR

104 EUR

Tranzīts vienkārtējais

21 EUR

50 EUR

Tranzīts divkārtējais

26 EUR

54 EUR

Tranzīts daudzkārtējais

47 EUR

77 EUR

Komercvīza daudzkārtēja līdz 3 mēn. *

83 EUR

110 EUR

Komercvīza daudzkārtēja līdz 12 mēn. *

187 EUR

213 EUR

Bērni līdz 6 g.v. vienākārtēja/divkārtēja

5 EUR

5 EURNepieciešamie dokumenti vīzas noformēšanai:

- viena krāsaina fotogrāfija ne vecāka par 3 mēnešiem, (izmēri 3.5*4.5) ;
- pase (pasei jābūt ne māzāk par 2-3 brīvām vīzas lapām, pases derīguma termiņam jābūt ne mazākam par 3 mēnešiem pēc vīzas beigšanas);
- medicīniskā apdrošināšana (noformējam paši).
* - vēstule no Latvijas firmas (oriģināls krievu valodā ar zīmogu un parakstu);
Prasītāja vēstule no Baltkrievijas firmas (oriģināls ar zīmogu un parakstu).

Papildus informācija:

- konsulāras nodevas izmaiņu gadījumā, cenas var mainīties!
- Konsulāra nodaļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tāda laika perioda garumā, kurš tiks atzīts par nepieciešamu; 
- vīzas noformēšanā var tikt atteikta, gadījumā, ja iesniedzēja iebraukšana valstī tiks uzskatīta par nevēlamu;
- gadījumā ja vīzas noformēšana tika atteikta, iekasētā konsulāra nodeva par vīzu netiek atgriezta un atteikuma iemesls netiek paskaidrots;
- pēc nepieciešamības Konsulāra nodaļa var pieprasīt papildus dokumentus.